EU-støtte

«UAB Metal Production» (lukket aksjeselskap «Metal Production») gjennomfører prosjektet
« Rocket Cluster» engasjerer seg i internasjonalt forretningssnettverk for å finne nye eksportmarkeder» , som er delvis finansiert av EU.

«UAB Metal Production» ble etablert i 2011 og leverer ingeniør- og agenturtjenester ved kjøp av tjenester i Baltikum. Selskapet er lokalisert i Šiauliai, Litauen. Vi fokuserer på maritim og petroleumsindustrien, og leverer driftssikre produkter og tjenester av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. «UAB Metal Production» opplever en rask vekst og utvikling, har omfattende kunnskaper og et stort leverandørnettverk i Baltikum.

De siste årene har verden blitt stadig mer globalisert. Globaliseringen har ført til at virksomheter blir kraftig konfrontert med økende konkurranse på den internasjonale markedet. Det blir stadig vanskeligere å få et betydelig konkurransefortrinn. Avsettelse av midler til å øke konkurranseevne og effektivitet er nødvendig for å forbli konkurransedyktig. Derfor får klynger stadig større betydning i verdens økonomiske vekst. En klynge er en geografisk konsentrasjon av bedrifter i samme eller relaterte næringer. Klyngene er en konsentrasjon av kunnskap som gjør at bedrifter kan øke produksjonsevne, bli mer innovative, øke produksjonskvalitet, utvikle nye produkter eller teknologier.

«Rocket Cluster» klyngen er en organisasjon basert på en geografisk konsentrasjon av bedrifter i samme eller relaterte næringer. Klyngen består av fem medlemmer små og mellomstore bedrifter: klyngekoordinator / søker «UAB Metal Production» og klyngemedlemmer / prosjektpartnere «UAB Aksonas», «UAB Santaviltė», «UAB LZ technika», «UAB Anaga». «Rocket Cluster» leverer tjenester innen teknisk prosjektering, produksjon samt andre relaterte tjenester. Klyngemedlemmer har som mål å forene sine aktiviteter ved å organisere og fremme eksport av ingeniørtjenester samt produkter, tiltrekke seg utenlandske kunder.

«UAB Metal Production» sitt prosjekt gjennomføres i henhold til Handlingsprogram for det Europeiske investeringsfondet gjennomføringstiltak nr. 03.2.1-LVPA-K-807 «Verslo klasteris LT» med 3. prioritet «Utvikling i konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter», prosjektnummer 03.2.1-LVPA-K-807-02-0031 av 20142020. Formålet med tiltaket er å sikre at klyngemedlemmer engasjerer seg i internasjonalt forretningsnettverk, kommer ut på nye eksportmarkeder, samt fremme internasjonalt samarbeid med andre selskaper.

Formålet med prosjektet «UAB Metal Production» gjennomfører er økt internasjonal «Rocket Cluster» sin konkurranseevne som kan oppnås ved å forene bedrifters yteevner, kompetanser og kontakter.

Prosjektet finansieres delvis av støttemidler fra EUs strukturfond med 187 929,33 EUR.

Prosjektet gjennomføres på 24 måneder.