ES parama

UAB „Metal Production” įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Rocket Cluster įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti naujas eksporto rinkas”

UAB „Metal Production“ įkurta 2011 m., siūlo inžinerijos ir agentavimo perkant paslaugas iš Baltijos regiono. Įmonė įsikūrusi Šiauliuose, Lietuvoje. Rinkoje daugiausia dėmesio skiriame jūrų ir naftos pramonei, tiekiant aukštos kokybės paslaugas ir produktus konkurencingomis kainomis. UAB „Metal Production“, turi sukaupę išsamias žinias ir platų tiekėjų tinklą Baltijos regione, sparčiai auga ir tobulėja.

Šiuo metu pasaulyje sparčiai plečiantis globalizacijos įtakai verslo įmonėms vis dažniau tenka susidurti su didėjančia konkurencija tarptautinėje rinkoje, taip pat vis sunkiau įgyti esminį konkurencinį pranašumą. Siekiant išlikti konkurencingu būtina skirti resursus, būtinus konkurencingumui ir efektyvumui didinti. Dėl šios priežasties pasaulio ekonomikos plėtroje vis didesnę svarbą įgyja klasteriai, kuriuos sudaro tam tikroje geografinėje vietovėje sukoncentruotos, tarpusavyje sąveikaujančios, vykdančios bendrą veiklą, taip pat savo specifine veikla papildančios viena kitą verslo įmonės. Jose susidaro palankios sąlygos didinti įmonių produktyvumą, inovatyvumą, gerinti gaminamų produktų kokybę, kurti ir tobulinti naujus produktus ar technologijas.

„Rocket Cluster“ klasteris – tai jungtinės veiklos pagrindu veikianti organizacija, kurios nariai (MVĮ, iš viso 5 nariai: Klasterio koordinatorius/Pareiškėjas (UAB „Metal Production“) ir Klasterio nariai/Projekto partneriai (UAB „AKSONAS“, UAB „Santaviltė“, UAB „LZ technika“, UAB „ANAGA“) teikia inžinerinio projektavimo, gamybos paslaugas ir kitas su šia veikla susijusias paslaugas. Klasterio nariai siekia suvienyti savo veiklas organizuodamos bei plėsdamos inžinerinių paslaugų ir gaminių eksportą, siekiant išplėsti jų eksportą, pritraukti užsienio klientus į Klasterio įmones..

UAB „Metal Production“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-807-02-0031. Priemonės tikslas – Klasterio nariams įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, plėsti naujas eksporto rinkas, taip pat skatinti tinklaveiką bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis tarptautiniame lygmenyje.

UAB „Metal Production“ įgyvendinamo projekto tikslas – „Rocket Cluster“ klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas, apjungiant įmonių galimybes, kompetencijas ir kontaktus.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 187 929,33 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesių.