Produksjon

Metal Production UAB tilbyr lokalproduksjon i den baltiske regionen gjennom in-house og eksterne fabrikasjonspartnere. All produksjon i portfolioen vår er ISO 9000-sertifisert, og har blitt kvalifisert gjennom våre omfattende revisjonsprogrammer. De produserer i henhold til hovedproduksjonsstandardene for stålstrukturer, tanker og komponenter, inkludert de relevante EN og NORSOK-standardene.

Våre leverandører bruker moderne produksjonsutstyr og leverer produkter av høy kvalitet i tide. De kan håndtere alle typer mekaniske produksjonsprosesser, inkludert kutting, stansing, maskinering, sveising, overflatebehandling, testing og montering.

Partnere