Prosjektering

Metal Production UAB har etablert et sterkt team bestående av erfarne ingeniører som er i stand til å utføre vanlige prosjekteringsoppgaver med korte leveringstider, til en veldig bra pris. Ingeniørene bruker både AutoDesk 2D/3D og SolidWorks designplattformer. Til styrkekalkuleringer ved bruk av Visual Vessel Design og SolidWorks Simulation. Enkelt å bytte mellom forskjellige koder, reguleringer og standarder: DNV, ASME, RMRS, LR, ABS, NORSOK, PED 97/23/EC, EN-12952, EN-13445.

Bedriften er en veldig attraktiv arbeidsgiver for ingeniærer, grunnet sin internasjonale profil og solide norske eierskap. Ingeniørene våre har deltatt på treningskurs i Norge for å gjøre seg kjent med de spesifikke ingeniørkravene innenfor den norske olje & gassindustrien.

Våre hovedtjenester er:

  • Designe stålstrukturer, tanker og komponenter;
  • Designe trykkbeholdere og rørsystemer;
  • Varmeoverføringskalkulasjon av avfyrte kokere, avgasskokere, og varmevekslere;
  • Design av varmesystemer, inkludert systemregulering, rørdimensjonering og rørstressanalyse;
  • 3D-modellering og arbeidstegniner;
  • Systemtegninger (P&ID).