Prosjektering

Du er her

 

Prosjekteringstjenester.
Metal Production UAB har etablert et sterkt team bestående av erfarne ingeniører som er i stand til å utføre vanlige prosjekteringsoppgaver med korte leveringstider, til en veldig bra pris. Ingeniørene bruker både AutoDesk 2D/3D og SolidWorks designplattformer. Til styrkekalkuleringer ved bruk av Visual Vessel Design og SolidWorks Simulation. Enkelt å bytte mellom forskjellige koder, reguleringer og standarder: DNV, ASME, RMRS, LR, ABS, NORSOK, PED 97/23/EC, EN-12952, EN-13445.
Bedriften er en veldig attraktiv arbeidsgiver for ingeniærer, grunnet sin internasjonale profil og solide norske eierskap. Ingeniørene våre har deltatt på treningskurs i Norge for å gjøre seg kjent med de spesifikke ingeniørkravene innenfor den norske olje & gassindustrien.
Våre hovedtjenester er:
• Designe stålstrukturer, tanker og komponenter
• Designe trykkbeholdere og rørsystemer
• Varmeoverføringskalkulasjon av avfyrte kokere, avgasskokere, og varmevekslere
• Design av varmesystemer, inkludert systemregulering, rørdimensjonering og rørstressanalyse
• 3D-modellering og arbeidstegniner
• Systemtegninger (P&ID)